UK Bookmakers

Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności

Administrator.

Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Krośniewicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Krośniewicach

Data publikacji: 15.09.2010r.
Data ostatniej aktualizacji: 15.02.2021r.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi dnia: 19.03.2021r..
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiszowe działające na stronie:

Przejście do kolejnego elementu: Tab
Przejście do poprzedniego elementu: Shift+Tab
Na stronie można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:
osoba kontaktowa – Rafał Tomczyk,
adres e-mail – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
numer telefon - 24 25 25 109.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna:

Hala Sportowa

Wejście do budynku i korzystanie z hali sportowej bez barier architektonicznych.
Korzystanie z siłowni oraz dostęp do biura na pierwszym piętrze posiada bariery architektoniczne.

Ośrodek Kultury OSPa

Budynek posiada bariery architektoniczne

Biblioteka Publiczna w Krośniewicach

Budynek posiada bariery architektoniczne

Świetlica Osiedlowa „Andersówka”

Wejście do budynku bez barier architektonicznych, jednakże budynek nie posiada toalety dla osób niepełnosprawnych.

Dodatkowe informacje:

  1. Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po stronie za pomocą klawiszy
  2. Nawigacja jest też przyjazna dla osób niewidomych dzięki unikalnym tytułom podstron i porządkującej funkcji nagłówków.
  3. W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności za pomocą klawisza - TAB.
  4. Linki - także te prowadzące do serwisów zewnętrznych - otwierane są w tym samym oknie.
  5. Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.
  6. Brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i grafik
  7. Dokumenty PDF nie są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niedowidzących
  8. Kontrast tekstu do tła - dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących
  9. brak audiodeskrypcji dla materiałów video/multimedialnych
  10. brak mapy serwisu

W najwyżej umiejscowionym na stronie menu znajdują się pomocne opcje:

"Kontrast"
"Rozmiar czcionki"

Wersja mobilna strony:

Stronę można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety.
Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Krośniewicach nie oferuje aplikacji mobilnej.

Pomoc w nawigacji:

Na wszystkich stronach znajduje się wyszukiwarka.

Zgodność strony internetowej:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

W  Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Krośniewicach przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony, które znajduje się pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu 
i z którego wynika, że strona internetowa krosniewice.net spełnia wymagania w 86,57%.
Niezgodności strony:
Brak wartości "alt" dla 7 elementów
Brak możliwości przesłania formularza dla 1 elementu
Brak tytułu i treści dla 3 elementów

Powody powyższych niezgodności: strona internetowa była budowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności strony internetowej.

The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net

PARTNERZY:

 herb-krosniewice logo leiber 
 zuk  sm
 expom  BANK-SPOLDZIELCZY
 muks  ANS WSGK KUTNO logo

Szybki kontakt:

Gminne Centrum Kultury, Sportu
i Rekreacji w Krośniewicach

ul. Łęczycka 19a 
99-340 Krośniewice
tel./fax: 24 252-51-09

e-mail:
sekretariat
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dyrektor
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Numer konta:
94 9023 0006 0000 1720 2000 0010

All CMS Templates - Click Here