UK Bookmakers

Regulamin

 

 

 

Regulamin hali sportowej Gminnego Centrum Kultury,

Sportu i Rekreacji w Krośniewicach

 

 

 

 

1. Osobą upoważnioną do zarządzania halą sportową jest Kierownik Działu Sportowo – Rekreacyjnego Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Krośniewicach.

2. Korzystający z hali sportowej GCKSiR w Krośniewicach jest zobowiązany do zapoznania się
z niniejszym regulaminem przed rozpoczęciem ćwiczeń.

UWAGA! Rozpoczęcie ćwiczeń w hali oznacza akceptację regulaminu.

3. Hala sportowa przeznaczona jest do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego, ćwiczeń ogólnorozwojowych oraz zajęć sportowo-rekreacyjnych.

4. Korzystanie z hali jest płatne według cennika zatwierdzonego przez Dyrektora GCKSiR
w Krośniewicach (Zarządzenie nr 13/2008 Dyrektora Gminnego Centrum Kultury, Sportu
i Rekreacji w Krośniewicach z dnia 1 października 2008 r. w sprawie ustalenia stawek wynajęcia hali sportowej Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Krośniewicach).

5. Korzystanie z hali jest możliwe po uprzednim uzgodnieniu terminu i po dokonaniu opłaty za wstęp.

6. Wynajem hali przez grupy i osoby indywidualne jest możliwe jedynie pod warunkiem,
iż niepełnoletni pozostają pod opieką osób dorosłych.

7. Korzystanie z hali jest możliwe wyłącznie w stroju sportowym oraz czystym, zmienionym przed wejściem na hale obuwiu sportowym.

8. Ćwiczący jest zobowiązany do korzystania ze sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem.

9. W przypadku gdy uczestnik zajęć zauważy, że sprzęt sportowy lub urządzenie sportowe mogą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa, winien niezwłocznie powiadomić o tym upoważnionego pracownika hali, nauczyciela lub opiekuna.

10. Wszelkie skaleczenia, urazy itp. Należy niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi, trenerowi lub obsłudze obiektu (apteczka znajduje się w pokoju Kierownika Działu Sportowo-Rekreacyjnego).

11. Dyrektor GCKSiR w Krośniewicach nie ponosi odpowiedzialności za uczestników imprez sportowych oraz osoby wynajmujące halę (Korzystanie z hali i jej urządzeń odbywa się na własną odpowiedzialność).

12. Pracownicy hali sportowej GCKSiR w Krośniewicach nie ponoszą odpowiedzialności za przedmioty wartościowe pozostawione na terenie obiektu (w szatni, na trybunach lub korytarzu). Przedmioty te można pozostawić w depozycie u pracowników GCKSiR.

13. Po zakończeniu ćwiczeń należy oddać wypożyczony na czas zajęć sprzęt oraz pozostawić po sobie ład i porządek.

14. Klucze wydaje i sprawdza stan hali po zajęciach upoważniony pracownik hali.

15. Korzystający z obiektu ponoszą odpowiedzialność materialną za zniszczenia i dewastację obiektu (sprzęt sportowy, szatnie, łazienki itp.).

16. Na terenie hali sportowej zabrania się:

- przebywania osobom pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,

- wnoszenia i picia napojów alkoholowych, palenia papierosów,

- ćwiczenia bez zmiany obuwia,

- lekceważenia podstawowych zasad bezpieczeństwa i ppoż.,

- używania sprzętu sportowego, urządzeń sportowych i urządzeń sanitarnych niezgodnie
z ich przeznaczeniem,

- przebywania osobom niepełnoletnim bez opieki osoby dorosłej,

- powodowania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób ćwiczących.

17. Niezastosowanie się do postanowień ww. regulaminu, spowoduje czasowy lub stały zakaz korzystania z hali.

18. Wszelkie skargi i wnioski należy zgłaszać Dyrektorowi Gminnego Centrum Kultury, Sportu
i Rekreacji w Krośniewicach, ul. Łęczycka 19a.

The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net

PARTNERZY:

 herb-krosniewice logo leiber 
 zuk  sm
 expom  BANK-SPOLDZIELCZY
 muks  

Szybki kontakt:

Gminne Centrum Kultury, Sportu
i Rekreacji w Krośniewicach

ul. Łęczycka 19a 
99-340 Krośniewice
tel./fax: 24 252-51-09

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

All CMS Templates - Click Here