UK Bookmakers

Regulamin siłiowni

 

do Zarządzenie nr 1/2020
Dyrektora Gminnego Centrum Kultury,
Sportu i Rekreacji w Krośniewicach
z dnia 2 stycznia 2020 r.

 

Regulamin siłowni
Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Krośniewicach

Rozpoczęcie ćwiczeń w siłowni oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

1. Osobą upoważnioną do zarządzania siłownią jest kierownik działu sportowo-rekreacyjnego Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji
w Krośniewicach.

2. Warunkiem korzystania z siłowni jest zapoznanie się z poniższym regulaminem i przestrzeganie zawartych w nim zapisów oraz wykupienie karnetu lub zapłacenie jednorazowej opłaty za wstęp. 

3. Osoby korzystające z urządzeń w siłowni ćwiczą na własną odpowiedzialność.

4. Grupy szkolne i zorganizowane (do 8 osób) mogą przebywać w siłowni wyłącznie pod nadzorem opiekuna, instruktora (nauczyciela wychowania fizycznego), który jest odpowiedzialny za porządek i sposób korzystania
z urządzeń w podległej mu grupie.

5. Osoby poniżej 18 roku życia mogą korzystać z siłowni tylko w obecności rodzica lub prawnego opiekuna albo po przedłożeniu pisemnej zgody rodzica lub prawnego opiekuna.

6. Osoby z problemami zdrowotnymi przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem sportowym.

7. Każda osoba korzystająca po raz pierwszy z siłowni w hali sportowej
ma obowiązek zgłosić się do pracownika obsługi w celu zapoznania się
ze sposobem wykonywania ćwiczeń i bezpiecznego korzystania z urządzeń.

8. Z siłowni nie mogą korzystać osoby pod wpływem alkoholu, narkotyków
lub innych środków odurzających. Pracownicy hali mają prawo niewpuszczenia
na teren obiektu osób, których wygląd lub zachowanie wskazują, że mogą one znajdować się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

9.  Zabrania się wnoszenia do siłowni alkoholu, sterydów, narkotyków i innych środków odurzających oraz spożywania posiłków.

10. W siłowni obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu
oraz e-papierosów.

11. Ćwiczący powinien mieć ze sobą ręcznik, ubranie sportowe i buty treningowe na zmianę.

12. Każdy korzystający z siłowni powinien przebrać się w szatni wskazanej
przez obsługę hali.

13. Zabrania się wykonywania ćwiczeń w pozycji leżącej i siedzącej
z naruszeniem zasad higieny (tzn. bez podłożonego ręcznika).

14. Pracownicy hali sportowej GCKSiR w Krośniewicach nie odpowiadają
za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni.Przedmioty te można pozostawić w depozycie u pracowników GCKSiR.

15. Ze względów bezpieczeństwa czas ćwiczeń nie powinien przekraczać dwóch godzin.

16. Ćwiczenia z wolnymi ciężarami, z wykorzystaniem dużego obciążenia, mogą być wykonywane jedynie przy asekuracji minimum jednej osoby.

17. W sali treningowej nie wolno krzyczeć, włączać bardzo głośnej muzyki, rzucać sprzętem, zachowywać się agresywnie.

18. W przypadku, gdy osoba korzystająca z siłowni zauważy, że sprzęt sportowy
lub urządzenie sportowe mogą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa, powinna niezwłocznie powiadomić pracownika hali sportowej, nauczyciela lub opiekuna.

20. Sprzęt do ćwiczeń powinien być wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem. Osoby niszczące wyposażenie ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

21. Po zakończeniu ćwiczeń należy uporządkować po sobie sprzęt,
z którego się korzystało. 

22. Teren siłowni jest monitorowany. Pracownicy hali sportowej GCKSiR
w Krośniewicach mogą kontrolować wszystkie zajęcia, a stwierdzenie naruszenia niniejszego regulaminu będzie skutkowało czasowym lub stałym zakazem korzystania z siłowni albo nałożeniem kary administracyjnej.

23. W przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia regulaminu (zachowania zagrażające bezpieczeństwu, niszczenie mienia) obsługa hali sportowej może dokonać zapisu w postaci wykonania zdjęć (skreenów), które następnie zostaną przekazane stosownym organom dla celów dowodowych.

24. Pracownicy hali sprawują również ogólny nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu, dlatego wszystkie osoby przebywające w siłowni zobowiązane są do podporządkowania się ich uwagom i poleceniom.

25. Uwagi dotyczące funkcjonowania siłowni należy zgłaszać dyrektorowi Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Krośniewicach,
ul. Łęczycka 19a.

The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net

PARTNERZY:

 herb-krosniewice logo leiber 
 zuk  sm
 expom  BANK-SPOLDZIELCZY
 muks  ANS WSGK KUTNO logo

Szybki kontakt:

Gminne Centrum Kultury, Sportu
i Rekreacji w Krośniewicach

ul. Łęczycka 19a 
99-340 Krośniewice
tel./fax: 24 252-51-09

e-mail:
sekretariat
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dyrektor
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Numer konta:
94 9023 0006 0000 1720 2000 0010

All CMS Templates - Click Here