UK Bookmakers

Regulamin monitoringu wizyjnego

Administrator.

Załącznik 
do Zarządzenia nr 16/2020
Dyrektora Gminnego Centrum Kultury,
Sportu i Rekreacji w Krośniewicach
z dnia 28 października 2020r.

Regulamin monitoringu wizyjnego
w budynku oraz sąsiedztwie hali sportowej w Krośniewicach

1. Podstawa prawna

a)  Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018r. poz. 996 i 1000) – art. 108a.;
b)  Ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000);
c) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. nr 6 poz. 69 z późn. zm.).

2. Cele funkcjonowania monitoringu

a)  Zapewnienie uczestnikom zajęć i ich opiekunom oraz wszystkim użytkownikom hali sportowej jak najbezpieczniejszych warunków pobytu na terenie obiektu poprzez wprowadzenie nadzoru w formie monitoringu wizyjnego w następujących miejscach: brama i parking od ul. Kwiatowej, wejście do obiektu od ulicy Kwiatowej, brama i parking od ulicy Polnej, wejście do hali sportowej od strony wschodniej, hol, siłownia.
b) Monitoring wizyjny stanowi jeden z bardzo pomocnych i niezbędnych elementów profilaktycznych pozwalających na wzmocnienie bezpieczeństwa na terenie placówki.
c)   Monitoring wizyjny pozwala na wzmocnienie kontroli wejść, wyjść i zdarzeń na terenie placówki poprzez podgląd z kamer w czasie rzeczywistym, co stanowi wsparcie dla pracowników hali sportowej w utrzymaniu bezpieczeństwa. 

3.  Warunki

a)  GCKSiR realizuje czynności monitoringu wewnętrznego bez udziału innych podmiotów.
b)  Monitoring funkcjonuje całodobowo.
c)  System monitoringu dokonuje rejestracji i zapisu na nośniku fizycznym. Monitoring umożliwia tylko podgląd obrazu (bez dźwięku). Zapis jest archiwizowany przez 14 dni. W sytuacjach, kiedy nagranie będzie stanowić dowód w postępowaniu cywilnym, zapis może być archiwizowany przez 3 lata. 
d)  O tym, że teren placówki jest monitorowany, w sposób widoczny i czytelny informowana jest każda osoba odwiedzająca budynek. Na terenie placówki są umieszczone odpowiednie znaki informacyjne.
e)  Informacja o tym, że w placówce działa monitoring wizyjny, zamieszczona jest również na stronie internetowej instytucji wraz z niniejszym regulaminem.
f)  Monitoring nie stanowi środka nadzoru nad jakością wykonywania pracy przez pracowników placówki.
g)  Monitoring nie obejmuje pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, szatni, pomieszczeń biurowych, pomieszczeń socjalnych przeznaczonych dla pracowników GCKSiR, pomieszczeń gospodarczych oraz pomieszczeń przeznaczonych do celów sanitarno-higienicznych.
h)  Monitoring nie narusza godności oraz innych dóbr osobistych osób korzystających z obiektu.

4. Zasady wykorzystania monitoringu wizyjnego

a) Nagrania obrazu z zainstalowanych kamer mogą być udostępnione
w dwóch procedurach: 
     1. Jeżeli na nagraniu występuje tylko osoba zainteresowana udostępnieniem – na wniosek takiej osoby. 
     2. W sytuacji, kiedy na nagraniu utrwalony jest obraz większej ilości osób – na wniosek danej osoby, umotywowany ważnymi potrzebami – przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa danych innych nagranych osób. 

b) Dyrektor placówki przed dopuszczeniem osoby do wykonywania obowiązków służbowych informuje ją na piśmie o stosowaniu monitoringu.
c) Dyrektor placówki upoważnia wyznaczonych pracowników do wglądu w przekazywany na żywo obraz z monitoringu.

5. Postanowienia końcowe

a) W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem ostateczną decyzję podejmuje dyrektor po ewentualnej konsultacji merytorycznej
z IODO.
b) Traci moc regulamin monitoringu stanowiący Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 1 Dyrektora GCKSiR z dnia 2 stycznia 2020r.

The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net

PARTNERZY:

 herb-krosniewice logo leiber 
 zuk  sm
 expom  BANK-SPOLDZIELCZY
 muks  ANS WSGK KUTNO logo

Szybki kontakt:

Gminne Centrum Kultury, Sportu
i Rekreacji w Krośniewicach

ul. Łęczycka 19a 
99-340 Krośniewice
tel./fax: 24 252-51-09

e-mail:
sekretariat
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dyrektor
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Numer konta:
94 9023 0006 0000 1720 2000 0010

All CMS Templates - Click Here