UK Bookmakers

REGULAMIN MONITORINGU WIZYJNEGO

REGULAMIN MONITORINGU WIZYJNEGO

Administrator.

Załącznik
do Zarządzenia nr 2/2021
Dyrektora Gminnego Centrum Kultury,
Sportu i Rekreacji 
w Krośniewicach
z dnia 11 stycznia 2021r.

REGULAMIN MONOTORINGU WIZYJNEGO
w budynku Ośrodka Kultury OSPa 
Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Krośniewicach
ul. Targowa 15 

1.Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r.
  poz. 996 i 1000) – art. 108a.;

 2. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
  z 2018 r. poz. 1000);

 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych
  i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2003 nr 6 poz. 69
  z 2003 r. ze zm.).

2.  Cele funkcjonowania monitoringu

 1. Zapewnienie jak najbezpieczniejszych warunków pobytu na terenie placówki uczestnikom zajęć i ich opiekunom poprzez wprowadzenie nadzoru monitoringu wizyjnego w następujących miejscach:  korytarz znajdujący się na parterze budynku Ośrodka Kultury OSPa, zlokalizowanego w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej
  przy ul. Targowej 15 w Krośniewicach. 

 1. Monitoring wizyjny stanowi jeden z bardzo pomocnych i niezbędnych elementów profilaktycznych pozwalających na wzmocnienie bezpieczeństwa na terenie placówki.

 1. Monitoring wizyjny pozwala na wzmocnienie kontroli wejść, wyjść
  i zdarzeń na terenie placówki poprzez podgląd z kamery w czasie rzeczywistym oraz umożliwia odtworzenie zapisów archiwalnych
  (do 14 dni), co stanowi wsparcie dla pracowników GCKSiR w utrzymaniu bezpieczeństwa.

3.  Warunki

 1. GCKSiR realizuje czynności monitoringu wewnętrznie, bez udziału innych podmiotów.

 2. Monitoring funkcjonuje całodobowo.

 1. System monitoringu dokonuje rejestracji i zapisu na nośniku fizycznym. Monitoring umożliwia tylko podgląd obrazu (bez dźwięku). Zapis jest archiwizowany przez okres 14 dni. W sytuacjach, kiedy nagranie będzie stanowić dowód w postępowaniu cywilnym, może być ono archiwizowane przez 3 lata. 

 1. O tym, że teren placówki jest monitorowany, w sposób widoczny
  i czytelny informowana jest każda osoba odwiedzająca budynek.
  Na terenie placówki są umieszczone odpowiednie znaki informacyjne.

 1. Informacja o tym, że w placówce działa monitoring wizyjny, zamieszczona jest również na stronie internetowej GCKSiR
  wraz z niniejszym regulaminem.

 1. Monitoring nie stanowi środka nadzoru nad jakością wykonywania pracy przez pracowników placówki.

 1. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, pomieszczeń przeznaczonych do odpoczynku i rekreacji pracowników oraz pomieszczeń przeznaczonych do celów sanitarno-higienicznych.

 1. Monitoring nie narusza godności oraz innych dóbr osobistych osób korzystających z tego pomieszczenia.

 1. Zasady wykorzystania monitoringu wizyjnego

 1. Nagrania obrazu z zainstalowanych kamer może być udostępnione
  w dwóch procedurach: 

 1. Jeżeli na nagraniu występuje tylko osoba zainteresowana udostępnieniem – na wniosek takiej osoby. 

 2. W sytuacji kiedy na nagraniu zawarty jest obraz większej liczby osób – na  wniosek danej osoby, który jest umotywowany ważnymi potrzebami – przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa danych innych nagranych osób. 

 1. Dyrektor placówki przed dopuszczeniem osoby do wykonywania obowiązków służbowych informuje ją na piśmie o stosowaniu monitoringu.

 1. Dyrektor placówki upoważnia wyznaczonych pracowników do wglądu
  w przekazywany na żywo obraz z monitoringu oraz dostępu do nagrań archiwalnych.

 1. Postanowienia końcowe

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem ostateczną decyzję podejmuje dyrektor po ewentualnej konsultacji merytorycznej
z IODO.

The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net

PARTNERZY:

 herb-krosniewice logo leiber 
 zuk  sm
 expom  BANK-SPOLDZIELCZY
 muks  ANS WSGK KUTNO logo

Szybki kontakt:

Gminne Centrum Kultury, Sportu
i Rekreacji w Krośniewicach

ul. Łęczycka 19a 
99-340 Krośniewice
tel./fax: 24 252-51-09

e-mail:
sekretariat
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dyrektor
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Numer konta:
94 9023 0006 0000 1720 2000 0010

All CMS Templates - Click Here